Новата административна сграда на БТБ сред кандидатите в конкурса "Сграда на годината" 2019

Новата административна сграда на БТБ сред кандидатите в конкурса „Сграда на годината“ 2019

Единственото русенско участие в престижният ежегоден конкурс за „Сграда на годината“ България 2019 година е на МНОГОФУНКЦИОНАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА БТБ.

Сградата е разположена в Източната промишлена зона, на международен път Е85, част от трансевропейски коридор №9, който свързва Русе с Дунав мост, е неговият градски участък се нарича бул. „България“. Съзнателно търсеният линеарен, балансиран и характерен образ превръща сградата в активна част от рамката на булеварда, в билборд на възложителя „БТБ България“ АД и постоянна реклама на индустриалната зона, на град Русе и на Република България включително.

Целта на инвестицията  е  многофункционална сграда, в която да се решат някои  социални и производствени  проблеми на компанията. Функционалната програма включва  хранене на персонала, съвременни офисни площи, създаване на  шоурум с търговска площ за търговия на едро и дребно и  осигуряване на допълнителна складова площ за платове и помощни материали.

Проектът стартира през февруари 2017 г. Чрез предварителни проучвания и обмен на идеи между възложителя, проджект мениджъра и проектантския екип  са очератани основните изисквания към сградата – комфорт в работната среда, функционални пространства, съвременни инсталации, пестеливост в интериора и екстериора, технологичност при изпълнението и  изисканост при детайлите.

Инвестиционният процес от проектирането до въвеждането в експлоатация на сградата през октомври 2019 г. продължава  две години и половина. Напрегнато и емоционално време за екипа, съпроводен с безкомпромисно изпълнение на заложените в проекта идеи, ежедневно сътрудничество между участниците, управление на ресурсите, контрол на качеството  и резултат, който спокойно може да се нарече  „вдъхновяващ строителен продукт“.

Концепция и характеристика на инвестиционното намерение –обща площ на сградата, нетна площ на сградата, отговаряща на съответната функция на категорията, в която е кандидатурата

Сградата  се състои от сутерен   и три надземни етажа.

  • Застроена площ – 1508,89 m²;
  • Общо разгъната застроена площ – 6270,26 m²;
  •  РЗП над земята – 4526,67 m²;
  • категория на строежа – трета категория – сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 m2 или с капацитет от 200 до 1000 места включително за посетители.

Енергийната ефективност  на сградата е постигната със съответен вид топлоизолация по ограждащите елементи. 

За осигуряването на топла вода 55°С за битови нужди се предвижда система със  слънчеви колектори, тип плосък соларен колектор с площ 2,15м2, комплект със стойки за укрепване – 10 броя, които са свързани към бойлер (първичен) с обем 1000 литра . Колекторите ще загряват водата в първичния бойлер до температура, зависеща от външните метеорологични условия и в частност интензитета на слънчевото греене. Загрятата  вода от първичния бойлер ще постъпва във вторичния бойлер с обем  1000литра, който е окомплектован  с електрически нагреватели 2 бр.по 7,5Kw  за дозагряване на водата преди преминаване  към инсталацията  за битово  горещо водоснабдяване.  Достигането на необходимата температура от 55°С се следи от датчик, монтиран на входа към водопроводната инсталация и при нужда се включва дозагряването от ел.нагревателите . Този тип система позволява реализиране на топлинни печалби от слънчевите колектори и при лоши метеорологични условия.

Тръбите свързващи слънчевите колектори с първичният бойлер ще се напълнят с пропилен-гликол, съгласно инструкциите на фирмата производител.

Повече информация за сградата и за конкурса – прочетете тук.

Сподели:

Още новини от деня