Новата пасарелка до ПГО "Недка Иван Лазарова" е почти готова

Новата пасарелка до ПГО „Недка Иван Лазарова“ е почти готова

Кметът на Община Русе Пламен Стоилов и зам.-кметът по устройство на територията Димитър Наков инспектираха напредъка по строително ремонтните дейности по проекта „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Те посетиха на място новата пасарелка, свързваща булевард „Придунавски“ с Кея, където се извършват действия по изпитване на конструкцията. Съгласно техническия проект се изследват хоризонталните и вертикални деформации на определени места. „След като се направи анализ на резултатите от деформационните процеси и те отговарят на нормите, ще се пристъпи към довършителните дейности. Те включват доизграждане на парапета, осветлението и повърхностния слой на настилката“, заяви Наков.

Срокът за изпълнение на проекта „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – етап 2“ е 48 месеца, считано от 05.01.2017 г.

Сподели:

Още новини от деня