Онлайн обучението на студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет ще бъде до края на зимния семестър

Новата учебна година в Русенския университет ще бъде открита на 20 септември

Студентите обучаващи се в редовна форма на обучение, от всички курсове и специалности, започват новата учебна година присъствено на 20 септември 2021 година.

Новата учебна година ще бъде открита на 20 септември 2021 г., от 10 часа, пред Ректората. При дъждовно време в Канев център.

Всички студенти, преподаватели и гости на тържеството трябва да бъдат с лични предпазни средства/маски/ и да спазват физическа дистанция.

Повече информация в приложената Заповед № 1226/14.09.2021 г.

Сподели: