Комисия подготвя предоставяне на статут и определяне режим на опазване на римската крепост Апиария при Ряхово

Нова визия имат залите „Червен“ и „Духовност“ в РИМ – Русе

Време за прочитане: 2 мин.

В петък, 08.10.2021 г., от 14.00 ч. в Историческия музей ще бъде представена новата визия на две от залите – „Червен“ и „Духовност“. Официалното откриване, на което са поканени представители на културни институти и местна власт, ще е от 18.00 ч.

Нов прочит на разказа за Средновековието ще представят пред посетители две от залите на Историческия музей – Духовност и Червен. Цялостното обновяване на двете експозиционни пространства стана възможно, благодарение на проекта „Разказ за Средновековието със средствата на Новата музеология. Редизайн на експозиция „Иваново-Червен“ по повод 800 години от създаването на Скалния манастир „Св. Архангел Михаил“ край Иваново“, подкрепен от Министерството на културата за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства на стойност 31 481, 60 лв.

Експозицията „Иваново – Червен“ съдържа темите Въоръжение, Монетосечене, Керамика, Строителство, Каменни надписи, Ювелирство. Проектното предложение предвижда разширяване на посочените теми, което е предпоставка за дообогатяване на разказа и преживяванията от страна на посетителите. Новият дизайн на експозицията е конструиран чрез принципите на т. нар „Нова музеология“, в която посетителят излиза от ролята на пасивен наблюдател и разчита заложените послания сам.  Включването на местната общност в процеса на валоризиране на наследството е изразено с експонирането на макет на Средновековния Червен, вдъхновен от дългогодишната изследователска дейност на Русенския музей, който предстои да бъде подарен на музея.

Редизайнът на експозицията ще разкрие по-пълно особеностите на скалните духовни обиталища в региона на долината на р. Русенски Лом, спецификите на християнската стенопис, интерпретацията на открити артефакти, а Средновековният Червен като един от големите градове в периода на Второто българско царство – как се осъществява неговата охрана, ролята му на важен търговски и производствен център, значението му като място на наследството. Новата концепция включва както промяна в интериора, така и в структурата и организацията на музейното повествование. 

Разработването на проекта е инициирано от музея по повод 800 години от основаването на Скалния манастир „Св. Архангел Михаил“ край Иваново и на 110 години от началото на археологическото проучване на Средновековния Червен.

Сподели:

Още новини от деня