дентален асистент

Нова възможност: Квалификационен курс за асистент на лекаря по дентална медицина в Русе

Нова възможност за образоване и нова работа се открива в Русе. ЦПО „Хипократ“, съвместно с Дентална клиника „Дукови“ в град Русе, организират квалификационен курс за асистент на лекаря по дентална медицина.

Изискванията за кандидатите са да имат завършено средно образование и медицинско удостоверение, че са физически и психически здрави, за да упражняват професията „Асистент на лекаря по денталната медицина”, както и да имат силно желание за нови знания и реализация като професионалисти в областта.

Квалификационният курс е със срок от 7 месеца, а формата на обучение е съботно-неделен курс от 9:00 –19:00 часа. Началото е на 6 октомври 2018 г.

Курсистите ще се обучават на правна нормативна база, комуникация, компютърни технологии, английски език, хигиенни норми, здравни грижи, икономически дисциплини и др.

Целите на обучението са завършилите да могат да прилагат професионално получените знания и да ги използват на практика при работата им в различни здравни и дентални центрове, заведения и кабинети, като подпомагат административните дейности, предоставят различна обучителна информация на пациентите,съдействат за ефективността на извършваните манипулации, подготвят пациента за лечението, стерилизират инструменти и др.

Завършеното професионално обучение, с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация след положен държавен изпит по теория и практика. Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, ще получат удостоверение за професионално обучение.

ЦПО Хипократ обучава по индивидуална програма работещи в дентални кабинети за придобиване на лицензирана правоспособност.

Цената на курсовете е:

АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1980 лв.

При записване се заплаща 10% от стойността на курса за запазване на място. Останалата част от сумата се заплаща на две равни вноски по време на обучението.

За записване и консултации:

всеки петък от 10 до 17 часа, в град Русе, ул. „Петко Д. Петков“ 9А, ет. 1, или на телефони 082/507 505 и 0889 645 303. E-mail: contact@dukovi-clinic.com

За повече информация и подробности посетете нашият интернет сайт.

Очакваме Ви! Записването вече започна!

Сподели:

Още новини от деня