газ газов котлон

Нова газова инсталация с бойлер ще има ДЯ № 12

Време за прочитане: < 1 мин.

Кметът на Община Русе предлага на общинските съветници утвърждаване на корекция на бюджета на Община Русе за 2021 година.

В Детска ясла №12 е възникнала авария на 300 л. бойлер. След оглед от специалисти е констатирано, че към съществуващата газова инсталация може да бъде свързан подгряващ газов котел и газов бойлер. Във връзка с гореизложеното и доклад от Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2021 г. в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – държавна дейност, както следва:

 §5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.

  • Създаване на обект „Газова инсталация с газов котел и бойлер на Детска ясла №12“  за 10284лв.  

 – Увеличаване стойността с 10500 лв. на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №9, град Русе“ /било:271736лв.; става:282236лв./.  Средствата са необходими за инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор. Корекцията е възможна, чрез намаление с 20784лв. на обект „Трети етаж на бивш ДМСГД/Дом за медико-социални грижи за деца/ разкриване на две яслени групи към Детска ясла №6“ /било:150000лв.; става:129216лв./ През 2021 г. ще бъде изготвен инвестиционен проект и след установяване на реалните строително монтажни работи, сумата ще бъде осигурена в бюджет 2022 г.

Сподели:

Още новини от деня