енчо енчев

Нова детска градина ще се строи по проект в центъра на Русе, реконструират няколко училища

Време за прочитане: < 1 мин.

На 8 септември в Министерството на образованието ние депозирахме като екип 4 проекта, съобразно решение № 543 от 3 август 2020 година на Министерски съвет и приетата национална програма за надстрояване, пристрояване на детски ясли, градини, училища за периода 2020 – 2022 година, съобщи днес заместник – кметът на Община Русе Енчо Енчев.

Единият е за изграждане на нова детска градина за 5 групи в центъра на Русе. Тя ще се намира зад РБ „Л. Каравелов“. Ще се реконструира и двора.

Вторият проект е за укрепване на физкултурния салон и надстрояване на два етажа с по 2 класни стаи на ОУ „Иван Вазов“ – Русе. Там ще се обнови и дворът.

Третият предвижда сеизмично укрепване, ремонт, пристройки и преустройство на част от старата сграда на ОУ „Братя Миладинови“, за да може там да има корпус, за да влязат ученици от 12-и и 11-и клас на СУЕЕ.

Четвъртият проект включва изграждане на нов учебен корпус на СУ „Васил Левски“.

Идеята е след 3 години всички училища да преминат на едносменен дневен режим на обучение.

Налице е сграден фонд, който да позволи на СУПНЕ – Русе премести свои ученици.

Сподели:

Още новини от деня