Нова детска площадка радва жителите на Бъзън

Нова детска площадка радва жителите на Бъзън

Нова детска площадка бе изградена в с. Бъзън. Проектът е  осъществен от кметството с финансиране от програма „Малки населени места“- 2022 г. на Община Русе. Мястото ще радва посетителите с люлки и пързалки за най-малките жители на селото, а за тийнейджърите са поставени фитнес уреди и футболни врати. В новосформирания кът за отдих бе поставена и чешма, дарение от спомоществователи.

„Надявам се глъчката на площадката никога да не спира“, поздрави присъстващите кметът Пенчо Милков.

Кампанията „Малки населени места“  се провежда за поредна година и цели реализирането на проекти за подобряване на физическата и жизнена среда на малките населени места на територията на Общината според желанията на самата местна общност.

Така само през миналата година успешно бяха реализирани 10 проекта за рехабилитация на площади, изграждане на площадки за игри и спорт или обособяване на кътове за отдих. Допустимите дейности включват още ремонт на сгради или части от сгради общинска собственост, закупуване на нови машини и съоръжения за поддръжка на паркове и градини, озеленяване и др.

Сподели: