Нова изложба с рисунки е подредена във фоайето на РИОСВ - Русе

Нова изложба с рисунки е подредена във фоайето на РИОСВ – Русе

Във фоайето на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е подредена изложба с рисунки, отличени по време на Международния ученически екологичен форум „Сребърна 2024 г.”, организиран от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Силистра, проведен под патронажа на кмета на общината, в периода 31 май-1 юни.

Тази година екофорумът събра млади природолюбители от 24 административни области в страната. Освен защитата на екологични проекти, като съпътстващи прояви са проведени литературен и конкурс за рисунка на тема: „Планетата Земя – безценен дар“. В конкурсната надпревара са се включили 120 литературни творби и 430 рисунки. Така младите хора предадават с художествени средства по свой начин усещането си за природата и заобикалящата ги среда.

Изложбата ще бъде на разположение на посетителите в сградата на Инспекцията до ноември.

Отличените от РИОСВ-Русе рисунки и литературни творби са публикувани на интернет страницата на Инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/kampanii-na-riosv/11673-5-yuni-svetoven-den-na-okolnata-sreda

Сподели: