административен съд русе

Нова информационна услуга в интернет страницата на Административен съд – Русе

Във връзка с въведените от 01.01.2019 г. изменения в АПК (чл. 142а) в интернет страницата на съда е реализирана функционална възможност за извършване на справки за публикуваните протоколи от открити съдебни заседания.

От 2010 г. съдът предоставя тази възможност в институционалната уебстраница при осъществяване на справки по движението на делата. От 2019 г. информацията вече е достъпна и в раздел „Дела“, сектор „Протоколи от заседания“.

Новата услуга спестява време и улеснява достъпа на граждани и страни в производствата до протоколите от заседанията в Административния съд чрез въвеждане на данни за делото.

Сподели:

Още новини от деня