Нова клетка на мобилен оператор ще бъде поставена в Караманово

В деловодството на Община Ценово с входящ № 4996/01.11.2013 г. е постъпило писмо от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, с което се иска поставянето на клетка на оператора в село Караманово в имот УПИ ІV-528, кв. 116, ул. „Маршал Толбухин” АКТ №2419 за общинска публична собственост от 16.01.2013 г. В имота се намира съоръжение /желязнорешетъчна конструкция/, на което преди време същият оператор е бил разположил своя клетка. На този етап имота е свободен и не носи приходи на общината. Въ…

Код на новината : *119959.html

    

Сподели: