леярна

Нова леярна ще се появи в Западна промишлена зона

Метал Фусион ООД – Русе подготвя преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, Западна промишлена зона. Става дума за сгради в имот на „ЮТА“АД и там ще се извършва отливане на клапи и вентили с индустриално предназначение. Сградите се стопанисват въз основа на договор за наем, сключен на 10 февруари 2020 година.

Използваната суровина за производство на клапи и вентили ще бъде слитъци /блокчета/ стомана, както и отпадъци от черни метали. Течните сплави ще се приготвят в индукционна пещ с капацитет до 1000 кг. разтопен метал за една плавка при температура от 1600 градуса по Целзий. При двусменен режим на работа е възможна реализацията на 3 плавки с количество на разтопения метал от 3 тона на денонощие.

На въпросния терен ще се обособят склад за суровини и материали, склад за приети отпадъци от черни метали, участък за подготвяне на формовъчна смес и моделиране на временни форми, топилен участък, участък за почистване на отливките, отделяне на формовъчната смес, полагане на последваща обработка на отливките за получаване на готов продукт. Ще има още склад за готови продукти, лаборатория, както и сервизни помещения за работниците и служителите.

Сподели: