зала дунав отвън пролет 2018

Нова метална рампа с навес и наклонена подемна платформа ще направят зала „Дунав“ по – достъпна за лица със специални потребности

Във връзка с необходимост от съфинансиране по проект „Осигуряване на възможност за активно ползване на Спортна зала „Дунав“ от хора с увреждания, имащи специфични потребности при пространственото си придвижване, чрез осигуряване на достъпна среда“, кметът на Община Русе предлага на общинските съветници създаване на нови обекти в Инвестиционната програма за 2018г., дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Метална рампа с навес“ 1бр. за 9 161лв. и обект „Наклонена подемна платформа“ 2бр. за 8 173лв./.

Проектът е на обща стойност 66 000 лв. и се реализира с подкрепата на Агенция за хора с увреждания към МТСП. Сумата от 17 334лв. се осигурява от реализираните икономии след обществена поръчка в дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“, §5219 „Придобиване на други ДМА“, обект „Транспортна схема на Община Русе“ /било: 249 696лв.; става:232 362 лв.

Сподели:

Още новини от деня