Нова многофункционална сграда ще бъде изградена в Щръклево срещу близо 1 млн. лева

Нова многофункционална сграда ще бъде изградена в Щръклево срещу близо 1 млн. лева

Нова многофункционална сграда за обществена дейност със застроена площ 265 м2 ще бъде изградена в Щръклево срещу близо 1 млн. лева с ДДС. Това ще стане в поземлен имот (ПИ) 501.1376, за който е отреден УПИ І, кв. 63 по плана на с. Щръклево по инициатива на Община Иваново. В имота на ул. “Розова долина“ № 9 има сграда, която поради своето дългогодишно съществуване е значително амортизирана. Поради влошеното и общо състояние, тя на практика трудно може да изпълнява своите функции и предназначение.

Събарянето на сградата и новото й издигане из основи е не само по-бързият, но и по-икономичен и ефективен вариант за нейното по – нататъшно съществуване и използване. Така за в бъдеще ще се елиминират всички непрекъснато изникващи проблеми и новопостроената сграда ще отговаря на всички съвременни изисквания на нормативната уредба.

Площта на имота, в който се предвижда изграждането на многофункционалната сграда за обществена дейност, е 688 кв.м. Застроената площ на новоизграждащата се сграда е 265 кв. м. Достъпът до сградата е осигурен от север. Достъпът за автомобили, както и входът за посетители се осъществява от ул. “Розова долина“. Сградата е разположена на отстояние 3м от страничните регулационни линии и на 5 метра от дъното на парцела. Предвидени са в проекта необходимият брой паркоместа, съгласно Приложение № 5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-2/20.12.2007 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортна система за урбанизираните територии и са осигурени на територията на парцела, като 2 бр. от тях са за инвалиди. Предвидено е обособяване на две многофункционални зали с прилежащи санитарни възли и складови помещения. Многофункционална зала “1“ е предвидена за 30 човека, а
многофункционална зала “2“ – за 15 човека. Към всяка от залите са предвидени предверия към санитарни възли, до които има осигурен достъп за инвалиди и складови помещения, обслужващи всяка от залите.

Сподели: