Нова наредба за управление на отпадъците ще бъде приета в Община Ценово

Време за прочитане: < 1 мин.

Нова наредба за управление на отпадъците ще бъде приета в Община Ценово. Това ще стане по време на заседанието на Общинския съвет през септември по предложение на кмета на общината д-р Петър Петров. Старата наредба е приета през 2004 година и изменена през 2006 година, като текстовете с нея не са съобразени с промените в нормативните актове от по – висок ранг. Нови задължения има по линия на разделното събиране на отпадъците, посочени в Закона за управление на отпадъците от 2012 година. В проекта се предлага регламентация на условията и реда за изхвърлянето, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, вкл. биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на общината.

Сподели:

Още новини от деня