Нова Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги ще бъде приета през този месец в Иваново

Нова Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги ще бъде приета през този месец в Иваново.

Сподели: