Нова обществено – обслужваща сграда ще бъде построена в Мечка на мястото на ресторанта

Нова обществено – обслужваща сграда на един етаж, без сутерен, ще бъде построена на ул. „Мекодония“ № 2А в село Мечка /Община Иваново/ на мястото на ресторанта. В зданието със застроена площ 264.15 м2 ще се помещават пенсионерски клуб, зъболекарски и лекарски кабинет, 4 тоалетни и склад. Целият имот – частна общинска собственост, е с площ 922 м2. Ресторантът в центъра на селото е опасен за ползване и се планира събарянето му.

Сподели: