Нова онлайн среда подпомага потребителите на вътрешни водни пътища да планират своето пътуване

Нова онлайн среда подпомага потребителите на вътрешни водни пътища да планират своето пътуване

Mеждународна платформа с непрекъснат достъп до статична и динамична информация за европейските вътрешни водни пътища е изградена в рамките на проект RIS COMEX, по който Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е бенефициент за България. Актуалната информация е от особена важност при планиране на маршрут и безпроблемно пътуване. Новата онлайн среда European River Information Services – EuRIS е осигурена благодарение на съвместната работа на партньорите от 13 европейски държави. Финалното събитие по проекта се проведе на 29.09.2022 г. в гр. Берлин, Германия.

Платформата EuRIS, достъпна на www.eurisportal.eu, предлага „обслужване на едно гише“ за всички приложими водни пътища и информация за трафика чрез събиране на данни от 13 държави. Така вече не се налага потребителите да търсят информация в различни уеб страници и информационни източници. Капитаните и другите потребители могат във всеки един момент да получат информация в реално време и да наблюдават актуалната пътна обстановка по техния маршрут, време за изчакване, инциденти или събития, които биха оказали ефект върху времето за пътуване. Те могат да споделят информацията с други хора – например какво е очакваното време на тяхното пристигане. Всичко това е предоставено в защитена среда, така че сигурността на потребителите е гарантирана.

Платформата покрива основната взаимосвързана мрежа от вътрешни водни пътища в Европа, която включва седемте основни коридора – Рейн, Дунав, Елба, Мозел, Дюнкерк – Шелда, Амстердам – Антверпен – Лиеж, Амстердам – Антверпен – Брюксел и много други.

Проектът RIS COMEX е финансиран по Механизма за свързване на Европа и има за цел въвеждането и устойчивото функциониране на речните информационни услуги на ниво Коридор. Очаква се изпълнението на проекта да доведе до по-добро планиране на превозите по вътрешните водни пътища, намаляване на времето за чакане и пътуване, ефективно изпълнение на вътрешното корабоплаване и намаляване на административните бариери.

Проектът обхваща 13 европейски държави под координацията на Австрийската администрация по водните пътища (Viadonau): Австрия, Белгия, Германия, Чехия, Франция, Люксембург, Нидерландия, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария, Хърватия и България. Сътрудничеството между тях доведе до тази съвместно проектирана трансгранична система, която е уникална със своя обхват и услуги с висока добавена стойност. Партньорството между държавите ще продължи да развива платформата в следващите години в зависимост от нуждите и изискванията на потребителите.

Сподели: