Нова среща на магистратите от Административен съд - Русе по образователната програма на ВСС и МОН

Нова среща на магистратите от Административен съд – Русе по образователната програма на ВСС и МОН

Над сто ученици от АЕГ „Гео Милев“ присъстваха на състоялата се днес, 22.04.2024 г., поредна среща от цикъла лекции по Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Гост-лектор на десетокласниците бе съдия Ивайло Йосифов, който представи пред учениците структурата на съдебната система и функциите на съдебната власт, компетентност на административните съдилища и особености на административното правосъдие. Коментирани бяха правомощията на общите и специализираните съдилища.

Част от темите, които съдия Ивайло Йосифов коментира пред учениците, бяха свързани със структурата на органите на ЕС, приликите и разликите в правомощията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и Съда на ЕС в Люксембург.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с упражняването на активното избирателно право и дали то следва да бъде задължително. Бяха изразени аргументи „за“ и „против“ идеята за намаляване на възрастта за придобиване на право на глас на 16 години.

В края на инициативата, за нуждите на училището, съдът предостави дарение на гимназията от учебна, художествена и мотивационна литература, 30 бр. печатни издания на Конституцията на Република България, както ирекламни брошури и дипляни за Образователната програма, осигурени от Висшия съдебен съвет.

Срещите на магистратите по Образователната програма ще продължат до края на втория учебен срок.

Сподели: