Нова съдебна палата ще бъде построена в Бяла

С правителствено решение от четвъртък се променя статутът на част от имот на пл. „Екзарх Йосиф“ № 6 в гр. Бяла от публична държавна на частна държавна собственост и се дава съгласие за премахването му.

Решението е свързано с реализирането на инвестиционен проект за подобряване състоянието на сградния фонд за нуждите на органите на съдебната власт чрез изграждане на нова сграда – Съдебна палата.

Частта от имота включва сграда на два етажа със застроена площ 286 кв. м и сграда на три етажа със застроена площ 45 кв. м, управлявани от Висшия съдебен съвет. Те са със сериозни дефекти и повреди в конструктивно отношение и не отговарят на изискванията за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

сн. Архив – сегашната сграда на съда

Сподели: