Нова техника за почистване ще има Две могили през октомври

Утре ще дойде нова метачка за бързо почистване на улиците в Две могили, а през октомвир ще бъде доставен и камион с дискове за почистване на общинската пътна мрежа, заяви днес кметът на Община Две могили Божидар Борисов.

Кметът призова за съдействие от страна на гражданите да спазват правилата по разделно сметосъбиране, като напомни, че разходите за горива и издръжка се увеличават по обективни причини. Само така ще се намери начин да се запази сегашния размер на такса „Битови отпадъци“. Той коментира, че има снимки от водача на „Мерцедес“-а за извозване на зелената маса до депото в Бяла, от които се вижда как хората не спазват правилата и смесват отпадъците, изхвърлят дори дивани и др.

17 000 лева са отчисленията на Община Две могили по чл. 60 и 64 ЗУО към РИОСВ – Русе през август, припомни кметът. Те ще се ползват за рекултивация на настоящото депо, но сумата е голяма.

Божидар Борисов коментира, че е наясно с недостига на големи контейнери за битова смет, като за догодина е предвидено да се закупят и подменят. В град Две могили ще се заменят и пластмасовите кофи, като това става поетапно и в момента.

Сподели: