Нова ферма за отглеждане на 62 600 птици ще изгради „Белсистемс“ в Бяла

Нова ферма за отглеждане на 62 600 птици – бройлери за угояване ще изгради „Белсистемс“ ООД в Бяла. Това ще стане в имот с площ 6767 м2, като ще се построят две сгради без прозорци с площ 1580 всяка или обща застроена площ от 3290 м2. Ще има вентилационни отвори и клапи за свеж въздух. Ще се направят системи за биозащита, така че до сградите да нямат достъп диви животни.

В имота ще има два склада – за резервни части и отпадъци и работилница. Ще се прилага класическата технология за интензивно отглеждане на бройлери. Угоителният период ще продължава от 35 до 45 дни, като всяко помещение ще се зарежда с излюпени от едно стадо пиленца.

Всички сгради ще се зареждат в рамките на няколко последователни дни, като се спазва принципа „всичко пълно – всичко празно“. Периодът на почистване между две зареждания на сграда ще е от 7 до 30 дни. Ще се ползва несменяема постеля от слама, слънчогледови или оризови люспи. Населеността при зареждане ще бъде от 13 до 26 птици на 1 м2.

Сподели:

Още новини от деня