Нова яслена група трябва да има от януари в ДЯ № 16

С цел повишаване качеството на услугите във функциониращите 10 общински детски ясли и гарантиране здравето и безопасността на децата, през 2020 година са предприети действия и са извършени множество ремонтни дейности.

От края на 2019 г. стартираха дейности по реконструкция и ремонт на помещения с нефункциониращ басейн в Детска ясла №16, с цел привеждане в условия за разкриване на нова яслена група. Към момента ремонтните дейности са приключили. Предстои закупуване на оборудване и обзавеждане на помещенията на новата яслена група. По план тя ще започне да функционира от януари 2021 г. Общата стойност на средствата, изразходвани за извършени строително-монтажни работи по договор са на стойност 75 562,08 лв.

През 2020 г. служители от ОП „Комунални дейности“ на Община Русе са извършили ремонтни дейности, включващи шпакловане и пребоядисване на терасите на четирите яслени групи в Детска ясла №16 и Детска ясла №15.

В периода на обявеното извънредно положение в България, през който детските ясли не работеха, персоналът извърши вътрешно боядисване на помещенията в яслите, пребоядисване на оградите и съоръженията за игра в дворовете, както и основно почистване и дезинфекция на помещенията в детските ясли.

Сподели: