Новите образци на декларации за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за 2023 година са публикувани на сайта на НАП

Новите образци на декларации за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за 2023 година са публикувани на сайта на НАП

Новите образци на декларации за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за 2023 година са публикувани на сайта на НАП – Национална агенция за приходите. Към декларациите: https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/Publikuvani-sa-novi-deklaracii-za-danuchni-oblekchenia-za-deca-ideca-s-uvrejdania

Сподели: