"Чувалчета с кауза" смениха завивките на бебетата в УМБАЛ "Медика Русе”

Новите прогнози на НСИ за населението на Русенска област показват спад до 129 хил. души през 2080 година

Време за прочитане: < 1 мин.

Националният статистически институт публикува преди ден актуализирана прогноза за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития, настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни възрастови и календарни периоди. Актуализирана е и демографската прогноза за развитието на населението по пол и области в перспектива до 2080 година.

Новите прогнози на НСИ за населението на Русенска област показват спад до 129 хил. души през 2080 година при 215 806 през 2020 година. Това е т. нар. I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.

Русенска област ще слезе под 200 000 души малко преди 2030 година.

142 338 ще са жителите на областта през 2080 година при II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната.

123 390 ще са жителите в региона през 2080 година при III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

Процентът на възрастни хора също ще се увеличи чувствително.

По данни на ГД „ГРАО“ към 15 юни 2018 година 256 811 имат постоянен адрес в 83-те населени места в Русенска област. С настоящ адрес в тези населени места са 237 690 лица. 183 874 лица от тях имат постоянен адрес на територията на Община Русе. 170 728 имат настоящ адрес на територията на Община Русе.

Сподели:

Още новини от деня