Новите цени на таксиметровите услуги в Русе ще бъдат гласувани от ОбС утре

Време за прочитане: 2 мин.

В Общински съвет Русе постъпи писмо с вх. № 785/17.09.2021 г. от заинтересовани таксиметрови превозвачи с искане за промяна в цената на предлаганата от тях услуга съответно за дневна 1.00 – 1.50 лв/км и нощна 1.20 – 1.80 лв/км. Основен мотив за исканите промени в цените са покачването на цените на горивата, разходите за поддръжка на автомобилите, поскъпването на застраховките и техническите прегледи, цената на труда и не на последно място, че от 2014 г. насам Общински съвет – Русе не е приемал решене,  с което цените на таксиметровите услуги да бъдат актуализирани. Това предлага Йовчо Смилов – председател на постоянната комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението в ОбС – Русе, в докладна записка от днес.

С изменението на чл. 24 ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници (ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021 г.)
в срок до 31 октомври общинският съвет определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са били определени към 31 декември

 Последното изменение на цените за километър пробег  е прието с  Решение № 1178 /16.10.2014 г., където Общински съвет – Русе  е определил минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе – дневна тарифа 0.69 лв. на км. и нощна тарифа 0,79 лв. на километър и максимални такива – дневна тарифа 1,00 лв. на км. и нощна тарифа 1,20 лв. на км.

Към момента, на територията на Община Русе по-голямата част от организираните на ефир таксиметрови фирми извършват превоз на пътници при цени ориентирани към максималните, като съгласно чл.21, ал.1, т.12, буква „е“ от Наредба №34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници първоначалната такса е от двоен до троен размер от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населеното място.

На 07.10.2021 г. беше проведено заседание на Комисията по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението към Общинския съвет, която разгледа постъпилото предложение за промяна на цените и единодушно взе решение да бъдат поканени всички превозвачи, подписали се в изпратеното до Общинския съвет предложение.

На 12.10.2021 г. беше проведено извънредно заседание на Комисията по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението към Общинския съвет, като на него присъстваха представители на по-голямата част от таксиметровия бранш.

След проведените разговори беше взето решение за разумна промяна на цените за един километър пробег за дневна и за нощна тарифа.

Предстои общинските съветници да гласуват утре цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Русе, както следва:

  1. Минимални цени:
    1. Дневна тарифа – 0,89 лв.;
    1. Нощна тарифа – 0,99 лв.
  2. Максимални цени:
    1. Дневна тарифа – 1,29 лв.;
    1. Нощна тарифа – 1,49 лв.
Сподели:

Още новини от деня