Новият кораб за проучване на река Дунав пристигна в Русе днес

Новият кораб за проучване на река Дунав пристигна в Русе днес – ВИДЕО

Новият кораб за проучване на река Дунав на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ пристигна в Русе днес. Той бе управляван лично от директора на ИАППД – Русе Павлин Цонев и акостира на втори понтон.

Специализираният плавателен съд, построен от варненската корабостроителница „МТГ Делфин“ в рамките на проект FAIRway Danube, е финансиран по Механизма за свързване на Европа.

Корабът е снабден с оборудване за извършване на високоточни хидрографски измервания, чрез които основно ще се събира информация за промените, настъпващи в критичните участъци. По този начин ще се подпомогне процесът на оптимизиране траекторията на корабоплавателния път в даден участък, а от там и по-добрите условия за транспортиране на стоки и пътници по реката.

От българска страна по проекта ИАППД ще достави още 10 броя автоматични хидрометрични станции, които ще бъдат монтирани в най-критичните места в общия българо-румънски участък на реката, както и нов маркиращ кораб, с който да се подобри обстановката по плавателния път.

С новото оборудване ще бъдат извършени пилотни дейности чрез събиране на висококачествени данни за условията на фарватера на всички критични места по река Дунав и неговите плавателни притоци и ще се изготвят прогнози за водните нива. Чрез тях ще се създаде солидна и хармонизирана база данни за управленски решения, свързани с речното инженерство, рехабилитация и поддържане на плавателния път.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № INEA /CEF/TRAN /M2014 / 1043119, съфинансиран от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа
Общ бюджет: 23 357 255 EUR.

Партньори: България (ИАППД), Австрия (Via donau), Словакия (ARVD), Унгария (OVF), (NIF), Хърватия (AVP) и Румъния (ACN), (AFDJ). Бюджет на ИАППД в проекта: 7 018 800 EUR.
Източници на финансиране: Механизъм за свързване на Европа – (85%) и Национално съфинансиране – (15%). Период на изпълнение: юли 2015 г. – юни 2020 г.

Сподели: