хидрографски кораб АППД

Новият кораб за специализирани измервания на ИАППД пристига в Русе утре

Утре пристига новопостроеният кораб за хидрографски измервания на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД). Корабът ще акостира в гр. Русе в 11 часа на понтон № 2.
Специализираният плавателен съд, построен от варненската корабостроителница „МТГ Делфин“ в рамките на проект FAIRway Danube, е финансиран по Механизма за свързване на Европа.
Корабът е снабден с оборудване за извършване на високоточни хидрографски измервания, чрез които основно ще се събира информация за промените, настъпващи в критичните участъци. По този начин ще се подпомогне процесът на оптимизиране траекторията на корабоплавателния път в даден участък, а от там и по-добрите условия за транспортиране на стоки и пътници по реката.
От българска страна по проекта ИАППД ще достави още 10 броя автоматични хидрометрични станции, които ще бъдат монтирани в най-критичните места в общия българо-румънски участък на реката, както и нов маркиращ кораб, с който да се подобри обстановката по плавателния път.
С новото оборудване ще бъдат извършени пилотни дейности чрез събиране на висококачествени данни за условията на фарватера на всички критични места по река Дунав и неговите плавателни притоци и ще се изготвят прогнози за водните нива. Чрез тях ще се създаде солидна и хармонизирана база данни за управленски решения, свързани с речното инженерство, рехабилитация и поддържане на плавателния път.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119, съфинансиран от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа
Общ бюджет: 23 357 255 EUR.
Партньори: България (ИАППД), Австрия (Via donau), Словакия (ARVD), Унгария (OVF), (NIF), Хърватия (AVP) и Румъния (ACN), (AFDJ)
Бюджет на ИАППД в проекта: 7 018 800 EUR.
Източници на финансиране:
• Механизъм за свързване на Европа – (85%)
• Национално съфинансиране – (15%)
Период на изпълнение: юли 2015 г. – юни 2020 г.

Сподели:

Още новини от деня