Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Новият общински съветник Яхия Чаир е разпределен в комисия на ОбС – Ветово

В депозираното до ОИК-Ветово заявление, общинският съветник Ивайло Кадишев е декларирал, че желае правомощията му като общински съветник от състава на ОбС-Ветово, да бъдат предсрочно прекратени на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, която разпоредба гласи, че пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.

С оглед на гореизложеното и след като се съобразят законовите разпоредби, пълномощията на общинския съветник са прекратени предсрочно, на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА. За следващ избран за общински съветник от листата на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, е обявен Яхия Ружди Чаир.

Предстои на заседанието на ОбС – Ветово на 21 юни Чаир да заеме мястото на Кадишев в Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт към ОбС – Ветово през този мандат.

Сподели: