Новият програмен период ще бъде разяснен утре в Община Русе

Последното събитие от есенната ни информационна обиколка на тема “Подготовка на България за европейското финансиране през третия програмен период 2021 – 2027 г.“ ще се проведе утре, 21 октомври 2020 г., сряда, в Русе. В срещата, която ще бъде в Пленарна зала от 11:00 часа, са поканени да участват представители на Община Русе, на регионалните структури на държавната администрация и неправителствения сектор.

Експерти на ОИЦ – Русе ще запознаят участниците с последната информация по отношение подготовката на България за европейското финансиране през следващия програмен период с акцент Програмата за развитие на регионите, нейните приоритети, допустими бенефициенти по приоритетните й оси и с интегрирания териториален подход. Основният фокус ще бъде насочен към новия модел на изпълнение на проекти, начина на подаване на интегрирани концепции за разглеждане от Регионалните съвети за развитие и подхода, по който проектите ще се одобряват от Управляващите органи.

Сподели:

Още новини от деня