Нови езикови курсове в Русенския университет

Нови езикови курсове в Русенския университет

Центърът за продължаващо обучение при Русенския университет е добре познат на русенци със своите висококачествени езикови курсове, превърнали се вече в една дългогодишна добра традиция. Освен класическите курсове по Европейската езикова рамка – по английски, немски, румънски и испански език, през тази учебна година, ЦПО предлага и сертификатни курсове по бизнес-английски език за ниво В1 и В2, които ще бъдат водени от опитни преподаватели от катедра “Чужди езици” на Русенския университет. За по-голяма гъвкавост, тези курсове се предлагат както в присъствена, така и в онлайн форма на обучение.  А за желаещите да продължат образованието си в чужбина или да потърсят работа зад граница, ЦПО предлага и подготовка за британския стандартизиран тест IELTS.

Сподели: