Водосвет, молебен и мевлид за здраве и благополучие в Сливо поле

Нови заплати за кметовете в Община Сливо поле със задна дата и допълнително материално стимулиране

Общинските съветници в Сливо поле считано от 01.01.2021 г., определиха размер на индивидуалната основна месечна заплата на кметовете от Община Сливо поле, както следва:

 • Кмет на кметство Бабово                           1109.00 лева;
  • Кмет на кметство Борисово                       1109.00 лева;
  • Кмет на кметство Кошарна                        1109.00 лева;
  • Кмет на кметство Юделник                       1109.00 лева;
  • Кмет на кметство Стамболово                   1109.00 лева;
  • Кмет на кметство Голямо Враново           1210.00 лева;
  • Кмет на кметство Малко Враново            1109.00 лева;
  • Кмет на кметство Ряхово                           1210.00 лева.

Определени са и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати при изпълнение на служебните задължения както следва:

 • Кмет на кметство Бабово                           1008.00 лева;
  • Кмет на кметство Борисово                       1008.00 лева;
  • Кмет на кметство Кошарна                        1008.00 лева;
  • Кмет на кметство Юделник                       1008.00 лева;
  • Кмет на кметство Стамболово                   1008.00 лева;
  • Кмет на кметство Голямо Враново           1100.00 лева;
  • Кмет на кметство Малко Враново            1008.00 лева;
  • Кмет на кметство Ряхово                           1100.00 лева.
Сподели: