Нови магистри по национална сигурност от Русенския университет

Нови магистри по национална сигурност от Русенския университет

Днес, 13 февруари 2021 г., магистри от специалност „Правен режим на защитата на националната сигурност“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ успешно защитиха дипломните си работи и получиха образователната и квалификационна степен „Магистър“!

Сподели: