мебели възрастни 1

Нови мебели и техника в Центъра за комплексно обслужване на лица с увреждания

Време за прочитане: < 1 мин.

Първи октомври – Международният ден на възрастните хора, беше отбелязан и в Центъра за комплексно обслужване на лица с увреждания. Потребителите на социалната услуга бяха поздравени от други хора от третата възраст, които посещават Центъра за социална рехабилитация и интеграция на Фондация „Трета възраст“.

Приветствие към всички присъстващи възрастни хора поднесоха  г-н Енчо Енчев – заместник-кмет и Катя Петрова – директор дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Русе. Прозвучаха песни за град Русе и за младостта под акомпанимента на акордеон. Празничната атмосфера, добрите думи и усмивките стоплиха сърцата на потребителите на проекта. Дъщерята на един от потребителите поздрави всички с прекрасната инициатива и възможността, която има нейният баща да ползва услугите в центъра.

В момента центърът се оборудва и с нови мебели и техника. Създадени са условия за пълноценно включване на хората с увреждания в заниманията, които се предоставят в арт ателието, в трудотерапията, в медицинската грижа, в социалните и ерготерапевтичните дейности.

По време на празника в центъра бяха спазени всички противоепидемични мерки. Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“, по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.008-0003-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“,  се реализира от Община Русе в периода от 01.10.2018 г. до 30.06.2021 г. Финансира се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Сподели:

Още новини от деня