Русенския университет и Военноморската академия – Констанца

Нови общи проекти и обучителна програма дискутираха ръководствата на Русенския университет и Военноморската академия – Констанца

Делегация от Военноморската академия „Mircea cel Bătrân“ – Констанца, водена от заместник-ректора по образованието проф. Алеку Тома, посети Русенския университет. С ректорското ръководство бяха обсъдени проекти от взаимен интерес, като беше поставен акцент за сътрудничество в областта на инженерните науки. Обмен на преподаватели от двете висши училища би спомогнал за задълбочаване на партньорството, бе мнението на участниците в разговора. Съвместни научни изследвания, общи публикации в специализирани списания и издаване на книги също бяха дискутирани на срещата.
Неголямото разстояние между Русе и Констанца би направило възможно лесното реализиране на обща програма за обучение на студенти, констатираха участниците в разговора. Ключът към нашето още по-добро сътрудничество е тесният контакт между учените от Русе и Констанца, отбеляза проф. Тома.
В посещението на делегацията бяха включени разговори с ръководството на Факултета по електротехника, електроника и автоматика, посещение на лаборатории и запознаване с новите проекти, по които работи Русенският университет.

Сътрудничеството между Русенското висше училище и Военноморската академия в Констанца датира от 2011 година, когато започва реализацията на тригодишен общ проект в областта на човешките ресурси и възобновяемите енергийни източници. През 2015 година проектът е отличен с награда RINNO в категория за най-активно междууниверситетско партньорство в трансграничния регион между България и Румъния. Постепенно съвместните дейности се разнообразяват. Ежегодно се извършва обмен на студенти и преподаватели, а учените от двете висши училища участват в международни конференции. От 2015 година чл.-кор. проф. Христо Белоев е Доктор хонорис кауза на Военната академия, а година по-късно ректорът на „Мирча чел Бъртън“ – контраадмирал проф. Вергил Кицак – беше удостоен с най-високото академично звание на Русенския университет.

Сподели:

Още новини от деня