Нови пейки с фотоволтаични модули предлагат възможност за зареждане на различни устройства в Гюргево

Нови пейки с фотоволтаични модули предлагат възможност за зареждане на различни устройства в Гюргево

Днес бяха доставени първите „интелигентни“ пейки, които ще бъдат поставени на завършените улици в рамките на проекта за градска мобилност, свързан с централната част на община Гюргево. Понастоящем се извършва разопаковане и пробен монтаж на първите от тях до новите спирки на градския транспорт в града. Пейките използват слънчева енергия, тъй като имат вградени фотоволтаични панели, предлагащи възможност за зареждане на мобилни телефони и други преносими електронни устройства.

Сподели: