Нови предмети в националното външно оценяване се въвеждат в Румъния

Министърът на образованието Валентин Попа заяви, че иска да промени предметите от процедурата за национално външно оценяване, което се извършва за учениците след завършен седми клас. Промяната ще засегне завършващите тази година пети клас, защото ще влезе в сила след около 2 години. Въвежда се национално външно оценяване и по чужд език, по информатика, за социални умения и знания относно гражданското общество. След приемането на решение от министерството, ще бъде разработена методика за провеждане на изпитите и оценяване. Отсега се знае, че ще се прилага точкова система по подобие на международнопризнати изпити за владеене на чужд език.

Запазват се досегашните изпити по литература и румънски език, по майчин език, по математика.

Сподели: