KOMUNIKACII

Нови улици и булеварди в Русе според предварителният проект на ОУП

На 18 септември 2018 година в заседателната зала на Община Русе се проведе обществено обсъждане на Предварителния проект на „Общ устройствен план на Община Русе“. Създаването на ОУПО се налага от изискванията на ЗУТ, а целта е интензивно и устойчиво икономическо и териториално развитие и утвърждаване на Русе като Дунавска столица на България – лидер за изпълнение на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

ОУПО е на разположение на интересуващите се както онлайн на адрес – http://www.ruse-bg.eu/events/187/4/15215/index.html, така и в сградата на Община Русе на ул. Олимпи Панов 6, в залата на 2-я етаж, между 9.30 и 16.30 часа всеки работен ден.

В частта „Комункации“ са обозначени бъдещите транспортни връзки в град Русе и в общината, като е дадена общата насока за развитие.

От ОУПО е видно трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, която ще прави връзка с бъдещият трети мост на река Дунав. Началото е поставено в ниската част след спускането пътя Русе – Силистра в посока Мартен, преди достигане на индустриалната зона „Тегра“. Оттам трасето продъжава на югоизток, зад индустриалният парк, където са заводите на Керос и Витте, като е предвиден голям пътен възел и връзка с улиците в района.

Оттам магистралата завива на запад, като минава източно от сметището на града и прави връзка с шосето за Николово в ниската му част. Връзка с пътя към Червена вода не е предвидена, като магистралата ще премине под него през малък тунел. Пътна връзка с главният път за Варна е предвидена в района на ДЗС, като кръстовището ще е подобно на цифрата 8. Оттам магистралата преминава северно от село Красен и завива на юг в посока главен път Русе – София.

Други нови пътища в общината не са предвидени.

В град Русе има няколко нови пътни артерии. Широк булевард 2+2 – две платна с по две ленти са предвидени да свържат булевард Тутракан и бул. България през промишлената зона зад ТЕЦ Русе. В тази връзка се планира да бъде разширен пътят, който и в момента съществува за топлоцентралата.

Подобно удвояване е предвидено и за пътя Русе – Николово, до връзката му с магистралата. Нов удвоен път се планира да бъде изграден и южно от бул. България, успоредно зад хълма, който ще прави връзка между пътя за Николово и пътя за м. Касева чешма. Последният също ще бъде удвоен и заедно с продължението на бул. Васил Левски ще свързва м. Караманлийка с града. Предвижда се продължението на бул. Васил Левски да направи пробив под бул. България и през т.н. Високо напрежение в кв. Здравец да направи връзка с бул. Липник.

Нов път с две платна е предвиден в Западна промишлена зона, зад магазин Метро и във вилната зона южно от магазина.

В централната част на града са заявени удвояването на бул. Бозвели, който в този си вид трябва да достигне до бул. Трети март, който върви успоредно на ж.п. линията от улица Тулча до Централна ж.п. гара. Булевардът също ще бъде 2+2 платна.

В планът е предвидено и доиграждането на бул. Придунавски, който да се продължи от хотел Рига до Хлебна мая и Ж.П. Тракцията.

Виж на картата по-долу:

KOMUNIKACII

Сподели: