ДГ Снежанка Русе

Ново видеонаблюдение ще бъде изградено в новопостроена сграда на филиал на ДГ „Снежанка“ в кв. „Дружба 3“

Постъпил доклад от директора на ДГ „Снежанка“ във връзка с осигуряване на видеонаблюдение /вътрешно и външно/ в новопостроена сграда на филиал на детското заведение, в кв. „Дружба 3“, ул. „Илинден“ №5 . С цел предотвратяване на вандализъм, опазване на имуществото и гарантиране на сигурността, предлагам обект „Система за видеонаблюдение в ДГ „Снежанка“-гр. Русе, ул. „Илинден №5“ на стойност 5 232 лв. да бъде включен в Инвестиционната програма на Община Русе, в държавна дейност 338 „Ресурсно подпомагане“, §5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. Финансирането се осигурява от §101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ на същата дейност. В доклада е изразена необходимост и от 4 бр. климатици – два за филиал Снежанка -2 и два за централна сграда. Предлагам нов обект: „Климатик инверторен 24 000 BTU – 4бр. за ДГ „Снежанка“ за 8 956 лв. в държавна дейност 311 „Детски градини“, §5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. Средствата се осигуряват от реализирана икономия, по §1016 „Вода, горива и енергия“ на същата дейност от бюджета на детската градина.

Предстои на 21 декември общинските съветници в Русе да одобрят предложената корекция в бюджета за 2023 година.

Сподели: