Ново дарение за библиотеката при НЧ ,,Трудолюбие 1884''- Бяла

Ново дарение за библиотеката при НЧ ,,Трудолюбие 1884“- Бяла

Корнелия Александрова и Милена Колева даряват своята награда от XI Събор на хърцоите-с. Кацелово – книгата „Традиционната култура на хърцоите“, на библиотеката при НЧ ,,Трудолюбие 1884“ – гр. Бяла.

Сподели: