Ново дарение за РИМ - Русе

Ново дарение за РИМ – Русе

Стара карта на България от 1931 г. и книгата на Илия Стоянов – Върховен вожд на българската войска Н.В. Цар Борис III, цар на българите, подари на музея г-н Иван Царев. Картата и книгата са елементи от патриотичното възпитание у нас в първата половина на ХХ век.

Сподели: