С празнично шоу бе открита новата учебна година в детска градина „Слънце"

Ново заявление трябва да подадат родителите за прием в детска градина и ясла в община Русе

Във връзка с Решение №952 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №37/13.09.2018 г., относно приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе, се извърши актуализация на Програмните продукти „Прием в детска градина“ и „Прием в подготвителна група в училище“.

Регистрирането на заявления за участие в класиране е за календарна година. За некласираните деца през предходната година е необходимо да се регистрира ново заявление.

С цел запознаване с измененията, системата e отворена от началото на 2019 г., като регистрации на заявления ще бъдат възможни след 10 януари 2019 г.

Съгласно чл. 19 от горепосочената наредба на сайта за прием е публикуван График на дейностите за 2019 г.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня