Ново мобилно приложение за зелени инициативи заработи по проект ICEA

Ново мобилно приложение за зелени инициативи заработи по проект ICEA

На партньорска среща в гр. Малага, Испания на 11 и 12 януари 2024 г. международния екип по проекта обсъди последния етап от изпълнението на инициативата, посветена на прилагането на принципите на кръговата икономика в бизнеса.

За целта след Интерактивната карта с информация за зелени бизнеси, законодателство, събития и обучения, в началото на 2024 г. вече работи и специално създадено за проект ICEA мобилно приложение за смартфони, където всеки потребител може да разгледа интересни зелени инициативи от България, Испания, Австрия, Гърция, Кипър, Полша, Италия и Люксембург.

Ползвателите на приложението имат възможност да публикуват в реално време снимки и кратко описание на екологични, зелени и „кръгови“ инициативи или бизнеси, които ще бъдат достъпни в 8 държави на съответния език.

Мобилното приложение за Android можете да изтеглите от тук, а за iOS от тук

Сподели: