сваленик

Ново самоходно шаси ще придобие Сваленик

В докладна записка от 8 май тази година кметът на село Сваленик се обърна до кмета на Община Иваново Георги Миланов. Там е изложена необходимостта от транспортно средство за извозване на тревни маси, клони, насипни товари при почистване на наноси и други дейности, свързани с опазването на околната среда. Понастоящем кметството разполага със самоходно шаси, но то е в лошо техническо състояние, негодно е за експлоатация и не подлежи на ремонт. В тази връзка кметът на Иваново предлага на общинските съветници да одобрят през този месец изменение в Бюджета на Община Иваново за 2024 година. Така ще се отделят 12 хил. лева за закупуване на друго самоходно шаси. Парите ще дойдат от собствени приходи в резерва за непредвидени и неотложни разходи.

Сподели: