Ново читалище бе учредено в Русе

На 31 октомври от 18.30 часа в Пленарна зала на Община Русе се състоя учредяването на ново читалище „Стефан Караджа“. Учредители са Национално дружество „Традиция“ чрез своята регионалната структура „Ангел Кънчев“. Дружество „Традиция“ е доброволна патриотична общност с интерес към историята. В последните години е организатор на редица исторически възстановки и инсценировки. Основната идея е културно-просветна дейност за популяризиране, съхраняване и развитие на националните традиции.

Сподели: