Ново LED – осветление по гюргевските улици с нов европейски проект

Проектът за модернизиране на уличното осветление в Гюргево е подготвен и ще бъде депозиран за финансиране на 18 август. По време на извънредното заседание на Общински съвет – Гюргево вчера бе одобрена техническата документация и икономическа обосновка, проекта на заявление за финансиране и разходите по него. Ще се ползва Регионалната оперативна програма 2014-2020, ос 3.1. C, като проектът е на стойност 18 млн. леи.

Инвестицията предвижда подмяна на осветителните тела по уличните стълбове с такива, ползващи технологията LED, прилагане на нова система за управление и контрол на осветителните тела в реално време. С два келометра ще бъде удължена мрежата на уличното осветление в града.
С осъществяването на проекта ще се намалят с близо 70 % разходите за поддържане на настоящото осветление в целия град, както и тези по изразходването на ел. енергия. Ще се приложи и нов стандарт в осветлението на градската среда – SR EN 13201/2015.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"