община иваново топъл обяд автомобил нов

Нов автомобил за потребителите на услугата „Топъл обяд в община Иваново“

Домашен социален патронаж – Иваново, вече има на разположение нов автомобил, с който ще извършва разнос на топлата храна. От придобивката ще могат да се ползват потребители на услугата „Топъл обяд“, на които приготвената храна се доставя до домовете им.

Автомобилът е с марка „Опел“, модел „Комбо“ на стойност 46 006 лв. с вкл. ДДС., като малко над 30 хиляди лева за закупуването му са осигурени от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ), а останалата част от сумата е осигурена от бюджета на Община Иваново. Превозното средство е придобито по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ при реализиране на  Проект: „Закупуване на автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Иваново“, която се финансира от ФСЗ.

С реализирането на проекта ще се подпомогнат дейности на Домашния социален патронаж за предоставяне на топъл обяд на лица в най-висок риск от бедност и материални лишения, като е осигурено навременно получаване на приготвената храна.

Припомняме, че услугата Домашен социален патронаж се утвърди като една от най-важните публични функции в условията на кризисни ситуации в обществото, а дейността ѝ се оказа изключително ефективна през последните години.

Сподели: