Нов високотехнологичен център бе открит в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ в Русе

Нов високотехнологичен център бе открит в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ в Русе

Нов високотехнологичен център за над 330 000 лева бе открит в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ в Русе. Това се случи по-рано през деня в присъствието на заместник областния управител Синан Хебибов, министъра на икономиката д.ик.н Даниела Везиева, кмета на Община Русе Пенчо Милков и други представители на държавната и местна власт.

„Съвременното училище трябва да отговаря на предизвикателствата на времето и точно затова съм изключително щастлив да Ви поздравя за откриването на този STEM център. Убеден съм, че наличието му ще подпомогне за събуждането на любопитството в учениците към нови начини и пътища, по които да сбъднат мечтите си. Пожелавам и на тях, и на целия Ви колектив да бъдете на първо място здрави и да сте заедно. Уверен съм, че знанията и самочувствието и на ученици, и на преподаватели ще се повишат и ПГО „Недка Иван Лазарова“ ще продължава да произвежда подготвени, можещи и конкурентно-способни кадри на пазара на труда. Надявам се сградата на това училище винаги да бъде дом на интересни събития и да продължава да предоставя чудесна материална и учебна база на русенските младежи!“, заяви Синан Хебибов. Той допълни още, че се радва да види партньорството между държавната и местна власт. Според него бизнесът в Русе има спешна нужда от подготвени кадри, каквито възпитава училището. Синан Хебибов връчи и поздравителен адрес от името на областния управител Борислав Българинов на директора на училището инж. Диана Иванова.

От своя страна министърът на икономиката отбеляза, че 4% от износа на страната е свързан с текстилните изделия, а също така той дава и близо 9% от брутната добавена стойност. Тя изрази и надежда именно Русе и региона да се обособи като водещ креативен и рекреативен център, поради огромния му потенциал. Става дума както за човешки ресурс, така и за инфраструктура. Министър Везиева бе категорична и, че чрез създаването на подобни иновативни центрове ще се премине по-леко към чистите технологии и развитието на нисковъглеродната икономика.

STEM центърът комбинира обучителни пространства и кабинети, оборудвани и обзаведени с функционална концепция от гледна точка на физическа среда, методи и форми на обучение. На разположение на учениците са напълно нови компютри и таблети, както и 3D принтер, който бе експериментално пуснат днес. Счита се, че обучението със софтуер и иновативни  технологии, насочени към STEM дисциплините, насърчава екипната работа и ученето чрез практика. Оборудвана е и виртуална лаборатория с работни станции за 3D моделиране чрез стереоскопична проекция. Работните станции работят в комбинация с програмен продукт CAD/CАМ, който се използва от учениците и учителите в гимназията при разработване и прототипиране на различни модели и дизайни, максимално близки до реалността. Промяната в технологичната учебна инфраструктура предоставя възможност за работа с различно учебно съдържание, насочено към проектно-базирани дейности. Фокус в работата в обучението ще бъде поставен и върху използването на облачни технологии.

Новият STEM център вече е място за учене чрез експерименти,  откривателство, самостоятелно проучване, групови проекти,  формиране на ключови професионални умения. Близо 90% от стойността на центъра или 300 000 лева идва от безвъзмездно национално финансиране, останалите 36 000 лева са самоучастие от гимназията.

На събитието присъстваха още директорът на дирекцията за професионално образование в Министерството на образованието и науката д-р Мария Тодорова, ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, заместник-кметовете Енчо Енчев и Димитър Недев, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, заместник-председателят на Българската асоциация за текстил, облекло и моден дизайн Миглена Христова, както и множество представители на шивашкия бранш от региона. Припомняме, че фирмите от този бранш в региона са над 250, което превръща конфекционният бизнес в структуроопределящ за целия регион.

Откриването бе съпътствано и от модно ревю.

Сподели: