Нов детски център отваря врати в Борово утре

Нов детски център отваря врати в Борово утре

На 11.10.2019 г. (петък) от 10:30 часа на първия етаж в Административната сграда за здравни кабинети, каним всички малчугани и техните родители в новия детски център „Книжки и играчки – хайде елате и вие с нас“, който се открива по проект: „Заедно за община Борово“ , по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дейността има за цел да предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система.

Сподели:

Още новини от деня