ветово-нова-община

Нов лекотоварен автомобил за разнос на храна ще има Домашен социален патронаж – Ветово

Нов лекотоварен автомобил за разнос на храна ще има Домашен социален патронаж – Ветово. Средствата са съгласно Договор за съвместна дейност с № РД04-57/12.01.2023 г. между Фонд ,,Социална закрила“ и Община Ветово за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж по проект ,,Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Ветово“ по Целева програма ,,ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“. Общият бюджет е в размер 40 000 лв. с включен ДДС., от които:

  • 90 % от общия бюджет – 36 000 лева, с вкл. ДДС е финансиране от Фонд ,,Социална закрила“
  • 10 % от общия бюджет – 4 000 лева, с вкл. ДДС е съфинансиране от Община Ветово.
Сподели: